Kantoornieuws

Kantoornieuws eerste bericht

Vrije advocaatkeuze en rechtsbijstandsverzekering

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2013 een belangwekkende uitspraak gedaan:
Verzekerden van rechtsbijstandsverzekeraars hebben vrije advocaatkeuze.

Rechtsbijstandsverzekeraars perkten de vrije advocaatkeuze middels hun polisvoorwaarden vrijwel altijd in door de keuze bij zichzelf te leggen en de vrije advocaatkeuze alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang boven de € 25.000).

Een Nederlandse verzekerde spande hierover een rechtszaak aan tegen rechtsbijstandsverzekeraar Das, omdat hij niet wilde dat zijn procedure door een medewerker van Das werd gevoerd. Das stelde dat het recht op vrije advocaatkeuze pas ontstaat als de verzekeraar beslist dat de zaak niet door een eigen jurist kan worden gedaan. Maar de verzekerde kreeg dus gelijk.

Rechtsbijstandsverzekeraars houden zich bezig met het oplossen van juridische vraagstukken of geschillen voor hun verzekerden. Ze hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst. Zodra het komt tot een gerechtelijke of administratieve procedure kunnen deze eigen juridische medewerkers de verzekerde hierbij ondersteunen. De verzekerde kan nu dus niet meer verplicht worden hiervan gebruik te maken: als hij op dat moment een advocaat wil kiezen die niet werkzaam is voor de rechtsbijstandsverzekeraar, dan moet de verzekeraar dit toestaan.

Er is nog wel een “maar”, immers ondanks de uitspraak mag de verzekerde niet op eigen houtje een externe partij (zoals een advocaat) inschakelen. Dit moet met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandsverzekeraar. Doe hij dit toch zelf, dan worden de kosten niet vergoed.

Wannéér een procedure gevoerd moet worden, is aan de rechtsbijstandsverzekeraar. Deze kan besluiten geen procedure te voeren, terwijl de verzekerde dat wel wil. Wil de verzekerde wel een rechtszaak aanspannen maar de verzekeraar niet, dan is het mogelijk een beroep te doen op de geschillenregeling. Deze staat in de polisvoorwaarden. De regeling houdt in dat de aanpak van het geschil opnieuw wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde (second opinion). Het advies van deze derde dient te worden opgevolgd.

Gelet op de uitspraak van het Europese Hof van Justitie zullen Rechtsbijstandsverzekeraars hun voorwaarden moeten aanpassen aan de nieuwe werkwijze. Verzekeraars die zich hier bij lopende geschillen niet aan houden, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele “gevolgschade”. De vraag is hoe de verzekeraar omgaat met reeds afgeronde geschillen. Met name de geschillen die met een eigen jurist zijn afgerond, maar niet naar tevredenheid van de verzekerde. Navraag hierover bij de verzekeraars ontlokte uiteenlopende reacties. Verzekeraar Das geeft bijvoorbeeld aan: “Voor afgesloten geschillen hangt dit af van de vraag of, en zo ja, op welk moment de verzekerde aanspraak heeft gemaakt op vrije keuze én hoe/of de rechtsbijstandsverzekeraar op dat verzoek heeft gereageerd.” SRK stelt dat per zaak goed wordt bekeken of terugkomen op een eerdere zaak “aan te bevelen is”. Klaverblad en rechtshulpverlener Klaverblad Rechtsbijstand Stichting kijken hier anders tegenaan: “Afgeronde geschillen laten wij rusten.” Ontevreden verzekerden die geen vrije advocaatkeuze kregen via Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) kunnen een klacht indienen. SAR beoordeelt deze dan op basis van bewijsstukken en een toelichting.

Het kan zijn dat rechtsbijstandspolissen nu een stuk duurder worden, omdat externe hulp doorgaans duurder is dan de inzet van eigen juridische medewerkers. In de voorwaarden van rechtsbijstandsverzekeraars mag niet meer staan dat er alleen vrije keuze is als de verzekeraar externe bijstand wil inschakelen. Wel kunnen ze een maximumbedrag voor externe (advocaat)kosten instellen of die kostengrens  verlagen. Zo kunnen verzekerden alsnog voor een groot deel van de kosten opdraaien. In de uitspraak staat wel dat de externe kosten niet zodanig mogen worden ingeperkt dat de verzekerde eigenlijk niet meer kan kiezen. Vooralsnog hebben de verzekeraars aangegeven nog geen plannen te hebben om de voorwaarden of producten aan te passen, of dit nog “nader te onderzoeken’”. De toekomst zal het leren.

(Bron: Consumentenbond)

 

Nieuwsbrief

Bekijk hier onze nieuwsbrief

Roosen---650x218
Interessante artikelen op rechtsgebied