M&H Adviseurs

M & H Adviseurs B.V. is een accountantskantoor, dat haar diensten sedert ruim 20 jaar verleent aan het midden- en kleinbedrijf.

Zoals onze naam al aangeeft, willen wij voor onze cliënten méér betekenen dan alleen het verwerken van cijfers.

Naast de voor een accountantskantoor normale dienstverlening, op het gebied van jaarrekeningen, fiscale aangiften, loonadministraties etc., bieden wij onze cliënten ook advisering op juridisch en financieel terrein aan.
Uitgangspunt hierbij is dat elk advies “maatwerk” dient te zijn, volledig toegespitst op de betreffende cliënt en zijn persoonlijke situatie.
Klantencontact en servicegerichtheid staan hoog in ons vaandel.
Onze cliënten weten wie hun vaste aanspreekpunten binnen onze organisatie zijn.

Ons kantoor is gevestigd in Stein (LB), en bestaat uit een team van deskundige medewerkers.
welke samen één doel tracht te verwezenlijken: het verlenen van allround dienstverlening aan onze cliënten.

Nieuwsbrief
Juridische Ezine

Het nieuws van afgelopen maand in een actuele digitale nieuwsbrief, hier online, aangeboden door M&H Adviseurs.

Lees meer...