M&H Adviseurs

M & H Adviseurs B.V. is een accountantskantoor, dat haar diensten sedert ruim 20 jaar verleent aan het midden- en kleinbedrijf.

Zoals onze naam al aangeeft, willen wij voor onze cliënten méér betekenen dan alleen het verwerken van cijfers.

Naast de voor een accountantskantoor normale dienstverlening, op het gebied van jaarrekeningen, fiscale aangiften, loonadministraties etc., bieden wij onze cliënten ook advisering op juridisch en financieel terrein aan.
Uitgangspunt hierbij is dat elk advies “maatwerk” dient te zijn, volledig toegespitst op de betreffende cliënt en zijn persoonlijke situatie.
Klantencontact en servicegerichtheid staan hoog in ons vaandel.
Onze cliënten weten wie hun vaste aanspreekpunten binnen onze organisatie zijn.

Ons kantoor is gevestigd in Stein (LB), en bestaat uit een team van deskundige medewerkers.
welke samen één doel tracht te verwezenlijken: het verlenen van allround dienstverlening aan onze cliënten.

Nieuwsbrief
Juridische Ezine

Het nieuws van afgelopen maand in een actuele digitale nieuwsbrief, hier online, aangeboden door M&H Adviseurs.

Lees meer...

Interessante artikelen

Het bekende uitgangspunt is dat het iedere schuldeiser vrijstaat om te verlangen dat 100 % van zijn vordering, met rente en incassokosten, wordt voldaan. Als een schikkingsaanbod voorziet in een aanzi Lees verder...

Bij afkoop of omzetting van pensioenrechten hebben directeur-grootaandeelhouders voortaan een jaar de tijd om het informatieformulier in te sturen. Dit staat in het besluit dat op 31 oktober 2018 is g Lees verder...

De Belastingdienst vraagt via een kort geding om inzage in het gebruik van een Museumkaart. De kans op een overwinning voor de fiscus is groot. Lees verder...

De aandeelhoudersregistratie van bedrijven is vaak niet actueel, onvolledig, onjuist of zelfs kwijt. Dit blijkt uit een peiling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie . Van de 708 deelnemende Lees verder...

De belastingrente regeling houdt in, dat belastingplichtigen bij tijdig en correcte aangifte geen rente hoeven te betalen als er een bijbetaling moet plaatsvinden. De aanslag kan dan namelijk op tijd Lees verder...

Het VK wil met „de laagste vennootschapsbelasting” ook na de Brexit buitenlandse bedrijven trekken. Maar bij vestigingskeuze is die heffing alleen niet doorslaggevend. Het Verenigd Koninkrijk staat er Lees verder...

De aandeelhoudersregistratie van bedrijven is vaak niet actueel, onvolledig, onjuist of zelfs kwijt. Dit blijkt uit een peiling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie . Van de 708 deelnemende Lees verder...

In vijf maanden tijd hebben 16.394 zzp'ers die tussen 2005 en 2008 zijn bevallen, een compensatie aangevraagd, blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Het aantal verzoeken ligt met 18.695 Lees verder...

De kranten staan er de laatste maanden bol van, de dividendbelasting wordt zoals nu bekend is niet afgeschaft. Nu zou dit u in privé toch niet raken omdat het met name ziet op de grote internationale Lees verder...

Komt u in aanmerking voor toeslagen? Dit zijn tegemoetkomingen van de overheid in de kosten voor huur, kinderen en zorgverzekering. Of er recht bestaat op een of meerdere toeslagen is afhankelijk van Lees verder...

Expats in Nederland zijn boos op het kabinet vanwege de belastingverhoging waarmee ze komend jaar te maken krijgen. In de Miljoenennota werd bevestigd dat buitenlandse werknemers niet meer acht jaar m Lees verder...

Het kabinet heeft om een sluitende begroting te krijgen, op het laatste moment een fiscale maatregel genomen die eenmalig 1,8 miljard euro moet opleveren. Structureel levert de maatregel 50 miljoen pe Lees verder...

Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft tijdens Prinsjesdag het pakket Belastingplan 2019 ingediend bij de Tweede Kamer. Hierin staan diverse voorstellen voor aanpassing van de verschillende t Lees verder...

Er gaat een regeling komen om de leningen van de directeur groot aandeelhouder . Gebleken is namelijk dat veel aanmerkelijkbelanghouders grote bedragen lenen van hun eigen B.V. Lees verder...

Meer ondernemers en zzp’ers komen in de knel door financiële problemen. De gemiddelde schuldenlast van een ondernemer bij aanmelding bij de schuldhulpverlening is inmiddels opgelopen tot € 142.000. Be Lees verder...