Fiscaal pakket 2014: overdrachtsbelasting

Op Prinsjesdag is het Fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Fiscaal pakket bestaat uit vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, het wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit en het wetsvoorstel wijziging percentage belasting- en invorderingsrente. Hieronder behandelen wij de overdrachtsbelasting. Tenzij anders aangegeven is de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2014.

 

  • Er wordt een overgangsregeling getroffen voor de heffing van overdrachtsbelasting bij de overdracht van grond bij koop-/aannemingsovereenkomsten voor lopende bouwprojecten. Dit naar aanleiding van HR 22 maart 2013, nr. 12/02180, BNB 2013/133.
  • Belangen tot een derde gedeelte in beleggingsfondsen of fondsen voor collectieve belegging in effecten wordt buiten het bereik van de overdrachtsbelasting gebracht. Zonder onderscheid tussen open en besloten fondsen.

Zie ook de volgende bijdragen:

Bron: Pleinplus