Fiscaal pakket 2014: omzetbelasting

Op Prinsjesdag is het Fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Fiscaal pakket bestaat uit vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, het wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, het wetsvoorstel wijziging percentage belasting- en invorderingsrente en het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014. Hieronder behandelen wij de omzetbelasting. Tenzij anders aangegeven is de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2014.

 

 • De integratieheffing wordt afgeschaft.
 • De vrijstelling voor personenalarmeringsdiensten, die door de niet-winstbeogende  bejaardenoorden en andere instellingen voor bejaardenzorg mede worden verricht aan anderen dan bewoners, wordt beperkt tot uitsluitend bewoners van de instelling.
 • Investeringen in de bouw die gericht zijn op onderhoud, energiebesparing en herontwikkeling van woningen en kantoren worden gestimuleerd; het lage btw-tarief voor verbouwing en renovatie geldt tot maart 2014.

Accijnzen en verbruiksbelastingen

 • De accijns van diesel wordt – naast de jaarlijkse inflatiecorrectie – verhoogd met 3 cent per liter.
 • De accijns van LPG wordt – naast de jaarlijkse inflatiecorrectie – verhoogd met 7 cent per liter.
 • De eerder voorziene accijnsverhoging op tabaksproducten van 9 cent per pakje sigaretten van 19 stuks en pakje shag van 40 gram wordt uitgesteld tot 1 januari 2015.
 • De eerder voorziene accijnsverhoging voor alchoholhoudende dranken wordt gehalveerd. De voorgestelde verhoging komt dan op 5,75% voor alchoholhoudende dranken.
 • Het drempelbedrag in de Wet op de accijns wordt verhoogd van € 91 naar € 250.
 • Er wordt voor de jaren 2014 tot en met 2018 een tijdelijke en gedeeltelijke teruggaaf van accijns voorgesteld voor vloeibaar gemaakt aardgas, vloeibaar gemaakt methaan en vloeibaar gemaakt biogas. Deze bedraagt € 125 per 1000 kg. 
 • De verbruiksbelasting op alchoholvrije dranken wordt verhoogd. De belasting op limonade wordt verhoogd van 5,5 cent per liter naar 7,59 cent per liter. De belasting op onder meer vruchtensap en mineraalwater wordt verhoogd van 4,13 cent per liter naar 5,7 cent per liter. 
 • De mogelijkheid tot teruggaaf van accijns voor minerale oliën die worden gebruikt voor opwekking van elektriciteit wordt verruimd. Er komt een nieuwe ondergrens van minimaal 60 kilowatt aan elektrisch vermogen van een installatie, in plaats van het nu geldende 1 megawattt.
 • Er gaat een vrijstelling in de frisdrankbelasting tot 12.000 liter vruchten- of groentesap gelden.

Zie ook de volgende bijdragen:

Bron: Pleinplus

Coalitie wil ontslagvergoeding eerder belasten

De coalitie wil het fiscaal gunstig wegzetten van ontslagvergoedingen aanpakken. VVD en PvdA willen verbieden dat nieuwe ontslagvergoedingen worden ondergebracht in zogeheten stamrecht-bv’s.

Bronnen bevestigen berichtgeving hierover in NRC Handelsblad, zo meldt de NOS.

Ex-werknemers gebruiken die bv’s nu om hun belastingen in gedeeltes te betalen. In het nieuwe systeem worden de vergoedingen direct belast en dat is gunstig voor de schatkist.

Mensen die hun ontslagvergoeding nu al in een stamrecht-bv hebben zitten, krijgen de mogelijkheid die te laten uitbetalen tegen een voordelig tarief. De coalitie hoopt ook dat het de economie een impuls zal geven. Naar schatting zit er nu voor zo’n 10 miljard euro in stamrecht-bv’s.

Bron: Pleinplus