Diensten

Onze dienstverlening richt zich – niet limitatief opgesomd – onder andere op de navolgende gebieden:

Accountancy

 • inrichten en voeren van financiële administraties/BTW-aangiften;
 • samenstellen van jaarrekeningen;
 • het begeleiden van startende ondernemingen en bedrijfsbeëindigingen;
 • waardebepalingen van ondernemingen;
 • opstellen en beoordelen van financiële begrotingen;
 • het begeleiden van bedrijfsoverdrachten;
 • advisering in – en wijzigen van ondernemingsvormen;
 • het verzorgen van financieringsaanvragen.

Loonafdeling

 • salarisstroken;
 • aangiften Loonbelasting/Premie Volksverzekeringen;
 • jaaropgaven;
 • gegevensverstrekking bedrijfsverenigingen;
 • invullen formulieren;
 • subsidies;
 • arbeidsovereenkomsten;
 • bezwaar- en beroepsprocedures;
 • advies op ieder loon-/arbeidsgerelateerde gebied;
 • CAO-toepassingen;
 • arbeidsvoorwaarden/bedrijfsreglementen.
 • ontslagprocedures.

Belastingadviseurs

 • belastingaangiften; waaronder Inkomstenbelasting, Vennootschapsbelasting, Omzetbelasting, Dividendbelasting, Successie- en Schenkingsrecht;
 • internationale belastingproblematiek, waaronder werken in een ander land dan het woonland, inclusief belastingaangiften/internationale concernverhoudingen;
 • sluiten van compromissen met de belastingdienst;
 • begeleiding fiscale controles;
 • fiscaal procesrecht/beroepsprocedures;
 • investering- en subsidiefaciliteiten;
 • adviezen over vermogensbeheer en vermogensoverheveling naar kinderen/nalatenschapplanning etc.;
 • adviezen inzake oudedagsvoorzieningen, kapitaal- en lijfrenteverzekeringen;
 • adviezen inzake hypotheken;
 • adviezen op internationaal gebied.

Juridisch

Adviezen inzake:

 • huwelijksvoorwaarden;
 • echtscheiding;
 • personeelsproblemen/ontslag;
 • debiteurenincasso;
 • juridische conflicten;

Overige diensten:

 • ondersteuning op automatiseringsgebied;
 • aanvragen van uitkeringen (WAO/WIA/AOW/ANW etc);
 • advisering in verzekeringen/beoordelen verzekeringspakketten.