Fiscaal pakket 2014: vennootschapsbelasting

Op Prinsjesdag is het Fiscaal pakket 2014 bij de Tweede Kamer ingediend. Het Fiscaal pakket bestaat uit vijf wetsvoorstellen: het Belastingplan 2014, de Overige fiscale maatregelen 2014, het wetsvoorstel aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit, het wetsvoorstel wijziging percentage belasting- en invorderingsrente en het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014. Hieronder behandelen wij de vennootschapsbelasting. Tenzij anders aangegeven is de inwerkingtredingsdatum 1 januari 2014.

 

  • Het begrip vrijgestelde beleggingsinstelling van art. 6a Wet Vpb 1969 wordt aangepast in verband met de wijziging in de Wft van het begrip beleggingsinstelling. Dit om de mogelijkheden voor een dga de fiscale beleggingsinstelling (fbi) te gebruiken, te handhaven.
  • Bij een naar Nederlandse begrippen reële heffing naar de winst op het niveau van het APV is niet langer sprake van toerekening aan de inbrenger. In de praktijk is gebleken dat van deze toerekeningsstop gebruik wordt gemaakt om de verbondenheid bij winstdrainage te doorkruisen. Renteaftrekbeperking zal nu ook toepassing gaan vinden met betrekking tot structuren waarbij een APV op een dergelijke manier wordt betrokken. Deze wijziging werkt door naar de andere wetsartikelen in de Wet Vpb 1969 waarbij verbondenheid een rol speelt.
  • Voor toepassing van het  0%-tarief bij een fiscale beleggingsinstelling (fbi) geldt de voorwaarde dat doel en feitelijke werkzaamheid bestaan in het beleggen van vermogen. Toegestaan wordt nu dat de fbi bijkomstige werkzaamheden, voor zover deze rechtstreeks verband houden met beleggen in vastgoed door de fbi, onder voorwaarden mag onderbrengen in een belaste dochtervennootschap.
  • De horizonbepaling op de multiplier voor giften aan culturele instellingen wordt met een jaar verlengd.

Verhuurderheffing

Het kabinet vraagt ook in 2014 een financiële bijdrage van verhuurders van sociale huurwoningen voor het verminderen van de nationale schuld, in de vorm van de verhuurderheffing. Investeringen in Rotterdam-Zuid, krimpgebieden en de transformatie van kantoren in woningen worden gestimuleerd door vrijstellingen binnen de heffing.

Zie ook de volgende bijdragen:

Bron: Pleinplus