Als u deze email niet kunt lezen klik dan hier

M&H Adviseurs | Home

Fiscaal Nieuws | augustus 2013

BTW en zonnepanelen

Met de zonnepanelen op uw dak produceert u elektriciteit. Een Oostenrijkse particulier heeft een procedure tegen de Oostenrijkse belastingdienst gewonnen waarin hij stelde om die reden btw-ondernemer te zijn en recht te hebben op teruggaaf van de investerings-btw. 

lees verder . . .

Kraakwacht en eigenwoningregeling

Het mogen toepassen van de eigenwoningregeling is een groot goed. Er wordt weliswaar een (bescheiden) bedrag bij het inkomen geteld, maar het saldo van het eigenwoningforfait en de rente op de financiering van de woning is aftrekbaar van het inkomen... 

lees verder . . .

Bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing)

De Belastingdienst heeft veel bezwaren binnengekregen tegen de pseudo-eindheffing hoog loon 2013 (crisisheffing). Over het afhandelen van deze bezwaren heeft De Belastingdienst overleg gehad met koepelorganisaties van fiscaal dienstverleners.

lees verder . . .

Overtreding administratieplicht bij faillissement wordt strafbaar

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie verruimt de strafrechtelijke mogelijkheden om effectiever en harder op te treden tegen frauduleuze faillissementen. Verder maakt hij werk van de bestrijding van bewust onbehoorlijk ondernemerschap, dat een bedrijf te gronde kan richten en grote... 

lees verder . . .

Btw-nummer op factuur niet verplicht bij verkoop aan particulieren

Ondernemers hoeven hun btw-nummer niet op de factuur te vermelden bij verkopen aan particulieren. De Belastingdienst adviseert om dit nummer alleen te vermelden als het nodig is. Het is verplicht om uw btw-nummer op de factuur te vermelden bij verkopen aan... 

lees verder . . .