Als u deze email niet kunt lezen klik dan hier

M&H Adviseurs | Home

Fiscaal Nieuws | september 2013

Het samengestelde gezin

Ongehuwd samenwonenden kunnen elkaars fiscale partner zijn, maar daarvoor moeten zij wel voldoen aan een van de voorwaarden daarvoor, zoals het hebben van een notarieel samenlevingscontract, een gezamenlijk kind of eigen woning, of het aangewezen staan als partner voor de... 

lees verder . . .

Beloning verzekeringstussenpersonen

Sinds 1 januari 2013 mogen verzekeringstussenpersonen geen provisie meer ontvangen van verzekeraars en banken voor complexe financiële producten, zoals lijfrentes, spaar- en beleggingsproducten, kapitaalverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De tussenpersonen moeten hun beloning dus regelrecht bij de klant in rekening brengen.  

lees verder . . .

Belastingplan 2014

Het pakket Belastingplan 2014 staat voor een groot deel in het teken van het uitvoering geven aan diverse fiscale maatregelen uit het regeerakkoord. De maatregelen hebben als doel het op orde brengen van de overheidsfinanciën. Naast een solide belastingopbrengst krijgt... 

lees verder . . .

Vraag uw btw uit andere EU-landen terug vóór 1 oktober

Bent u ondernemer en wilt u over het jaar 2012 btw terugvragen uit andere EU-landen? Doe dat dan voor 1 oktober 2013. 30 september 2013 is de laatste dag dat u btw over 2012 kunt terugvragen uit andere EU-landen. U doet... 

lees verder . . .

Belastingdienst: geen strakke verplichting dat BTW-nummer altijd op website moet zijn vermeld

Op de website van de Belastingdienst is nieuwe informatie gepubliceerd over het vermelden van BTW-nummers op de websites van ondernemingen. De fiscus laat weten dat er daarbij sprake is van beleidsvrijheid voor de ondernemer om aan de verplichting vorm te... 

lees verder . . .